ECHO – underground media

door Pieter Malliet

“They’re making feminist fanzines in Bushwick right now; there’s still a lot to say” hoorden we goed anderhalf jaar geleden op The Julie Ruins ‘Kids in NY’. Dat dit laatste niet zomaar een holle bewering van Kathleen Hanna’s nieuwe band is en dat dit daarenboven evengoed voor onze contreien geldt, bewijzen gevallen als deze met Marc Didden en Willem Elias (om nu maar de twee meest frappante van de laatste tijd te vermelden) die als topje van de ijsberg helaas al te geregeld de reguliere media halen. Het vanuit Gent opererende DIY-project ECHO geeft aan dat ook in België actief wordt meegewerkt aan een op zijn minst bewustere wereld.

Voortbouwend op en deel uitmakend van de Riot Grrrl beweging die van dit medium haar handelsmerk maakte om haar boodschap uit te dragen, laat deze underground uitgeverij nu reeds nagenoeg vijftien jaar feministische fanzines op de wereld los. Terwijl drijvende kracht achter het gebeuren, muzikante en illustratrice Nina met de regelmaat van de klok pamfletten, handleidingen, comics, en eenmalige, thematische zines zoals ‘Space Invasion’ verspreidt, lijkt de focus op het jaarlijks terugkerende ‘Same Heartbeats’ te liggen.

echoblogheader

Uiteraard met een feministisch activistische insteek vind je in dit gevarieerde magazine zowel vlot verteerbare, luchtig gebrachte verslagen van Ladyfests en andere bijeenkomsten als uitgebreide interviews en zwaardere, goed gedocumenteerde en beargumenteerde maatschappelijke artikels terug. Daarnaast wordt het geheel nog opgesmukt met onder andere een aantal nuttige tips & tricks en een heleboel uitmuntende illustraties. Als taal werd gekozen voor het Engels, en de toon blijft ondanks de gehanteerde ik-vorm voldoende objectief.

In tijden van internet en blogs houdt ECHO vast aan handmatig ineengestoken fysieke dragers, waardoor een directe link wordt gelegd met de Riot Grrrls aan het begin van de jaren 90. Hoe je zelf zo’n zine ineen kan steken, valt trouwens perfect te leren op de regelmatig georganiseerde workshops. Verder tekent Nina present op talrijke feministisch geïnspireerde bijeenkomsten en alternatieve boekenbeurzen, waar je haar steeds kan aanspreken. Een overzicht van de geplande activiteiten vind je op de ECHO Facebook en website.