De lijn tussen brutaliteit en tederheid is flinterdun op MssingNo’s ‘Fones’

door Anthony Brynaert

Er zijn weinig hedendaagse nummers, en bij uitbreiding ep’s of lp’s, die een draagwijdte hebben die zich over meerdere jaren spreidt. Door een muzikaal vluchtigheidssyndroom – een gegeven gecreëerd door een constante toestroom van muziek die ons van de ene naar de andere potentiële hit doet huppelen – is het anno 2016 steeds moeilijker om een volledig werk te laten bezinken en er zo de nodige betekenis aan te kunnen geven.  

MssingNo’s eerste ep was zo’n fantastisch artefact dat het zich onmiddellijk uit die sleur wist los te werken via een uitgekiend, zwart-wit en verslavend geluid. R&g, een genre gekenmerkt door een combinatie van vrij brutale en directe grime-klanken en vaak emotionele r&b-vocals maakte zijn rentree door de grote poort. ‘XE2’ is het geluid van een generatie, een generatie voor wie het onderscheid tussen mainstream en underground nog weinig betekenis heeft en die openheid en emotie hoog in het vaandel draagt. De eerste ep van 24-jarige producer is er daarom één van belang, en bracht ons op het spoor van een heleboel andere artiesten die er gelijkaardige waarden maar een verschillende muzikale aanpak op nahouden.

Drie jaar na zijn eerste wapenfeit is er ‘Fones’, opnieuw een vierdelig werkstuk dat op een manier helemaal anders en tegelijk toch vertrouwd in de oren klinkt. Op zijn tweede worp is het samenspel – en de contradictie – van verschillende opspelende emoties het belangrijkste element, want binnen één nummer zijn brutaliteit en tederheid vaak complementair. Net daarom valt ook deze ep perfect binnen zijn hedendaagse tijdgeest, waar deze mixed feelings heel nadrukkelijk aanwezig zijn in en rondom muziek. Openingsnummer ‘Dead’ is het meest directe en luide dat we van de producer al hoorden. De vervormde stemmen proberen boven de gecreëerde chaos uit te torenen en schreeuwen het uit. De lijn tussen uitbundigheid en kleine emoties is flinterdun, waardoor je niet alleen muzikaal van de ene naar de andere kant geslingerd wordt, maar je gemoedstoestand ook danig op de proef wordt gesteld. Titelnummer ‘Fones’ neemt op zijn beurt gas terug en wil vooral lief zijn. De song mikt op de onderbuik en fixeert zich op een kleine, spontane hoofdbeweging. Ditmaal biedt MssingNo meer kleur en warmte door gebruik van vrouwelijke stemgeluiden die intiemer zingen en een productie die meer op geaccentueerde percussie en ingehouden synths leunt.

‘Inta’ kregen we in 2015 al te horen en boette sindsdien nog niks van zijn oorspronkelijke kracht in. De song doet met zijn grote gebaren en golven haast monumentaal aan. Dat monument lijkt evenwel constant in duigen te vallen wanneer de gevoelige en delicate vocals zich opwerpen. Het is een constant balanceren tussen emoties en dat voel je als luisteraar heel nadrukkelijk in dit fenomenale nummer. De druppelende onderlaag van afsluiter en single ‘Scope’ vonden we eerder al terug bij zijn remix van Cashmere Cats en Ariana Grande’s ‘Adore’ en weet hier opnieuw indrukwekkend uit te pakken. Het zijn opnieuw de hoge stemmen die de show stelen – je hebt geen idee wat er juist gezongen wordt – en de intensiteit en emotie waarmee dat gebeurt geeft genoeg aanleiding om te breken of te helen.

De grote verdienste van de ep is dat die enerzijds heel erg dicht en persoonlijk aanvoelt, en anderzijds tegelijk de nodige afstand weet te bewaren. Aangezien ‘Fones’ zo’n hyperemotioneel en delicaat werkje is, is die afstand zeer welgekomen. Muziek mag zeer dichtbij komen, al is er een bepaald punt waar het bijna emotioneel pijnlijk wordt. Die rand zoekt MssingNo meermaals op maar hij weet zich er steeds meesterlijk net van te weerhouden. De Londenaar speelt het andermaal klaar om op een klein kwartiertje een gevoel los te maken dat zo intens en oprecht is dat je het telkens opnieuw wilt herbeleven. MssingNo verbreedde zijn geluid uit 2013 en leverde ons vier nieuwe nummers die een coherent geheel vormen en ook elk apart een zeer specifiek plaatsje weten te veroveren. ‘Fones’ is een werk van lange adem dat per luisterbeurt in waarde stijgt. Dit is een verzameling songs die tegelijkertijd zo hedendaags en vooruitstrevend klinkt dat zijn plaatsje in onze playlist voor de komende jaren opnieuw is verzekerd.

MssingNo Twitter