Shannon and the Clams – Dreams in the rat house: het gat in uw memorie

door Pieter Malliet

Terwijl de wortels van Shannon and the Clams zich in het het garagepunkmilieu bevinden, en het uit Oakland afkomstige trio nog dikwijls in die hoek wordt geplaatst, willen we hier toch een kanttekening bij maken. Naar de geest zal dit ongetwijfeld correct zijn, maar op hun derde langspeler ‘Dreams in the rat house’ presenteert de band zich vooral als een sixtiespop retroformatie.

Op het rammelende ‘Bed Rock’, het wel heel erg naar Bikini Kill verwijzende ‘Rat House’ en het van een Daniel Johnston-twist voorziene ‘Unlearn’ na, had de volledige plaat zo op een De Pré Historie-compilatie terecht gekunnen. De van galm twinkelende surfgitaren, het lichtvoetige popritme, het veelvuldig gebruik van achtergrondkoortjes, de schijnbaar door een transistormangel gehaalde vocalen en niet in het minst de ouderwets aandoende melodieën, vallen immers nauwelijks in een modern kader te wrikken.

Doordat zowel bassiste Shannon Shaw als gitarist Cody Blanchard de leadstem even overtuigend voor haar/zijn rekening kan nemen, bestrijken de Amerikanen moeiteloos het hele spectrum gaande van The Searchers over The Marvelettes en The Shangri-Las tot… jawel, Del Shannon, wiens ‘Runaway’ volgens de hoestekst nog ergens op het album verstopt zit. Hoewel we deze cover niet meteen terug wisten te vinden, hebben we een sterk vermoeden dat hij dicht tegen het origineel zal aanleunen.

Shannon and the Clams klinken bij momenten namelijk overdreven authentiek jaren 60. Door deze aanpak gecombineerd met een onmiskenbare aanleg om catchy refreinen te recycleren, komen ze wel geregeld uitermate aanstekelijk voor de dag. De tijden veranderen natuurlijk en hoe charmant en goed uitgewerkt het hele opzet ook moge zijn, het lijkt ons erg moeilijk, zo niet onmogelijk, te concurreren met songs die zich langzaam maar zeker over een tijdsspanne van ruim 50 jaar een weg baanden naar het collectieve geheugen.

Shannon and the Clams live aan het werk zien kan binnenkort in Brussel (DNA, 19.07, info & tickets ) en Groningen (29.09, Vera, info & tickets)

Shannon and the Clams Facebook

Album verdeeld door Konkurrent